هم‌نشینی کارخانه ریسباف و لاکچریز روما در قم

تصویر فوق متعلق به محله‌ایست در ابتدای خیابان صدوقی (زنبیل آباد) که از طرف دیگر به بلوار امین مرتبط است.
آنچه که دراین تصویر در ابتدا توجهمان را جلب می‌کند، روییدن ساختمانی بلندمرتبه با نمای رومی در میان خانه‌های ویلایی منطقه است که خط آسمان آرام و کم‌افت‌وخیز منطقه را به یکباره به‌ هم ریخته و خودنمایی می‌کند، گرچه ساختمان ریسباف (واقع در انتهای تصویر و در محوطۀصدا و سیما) نیز بلندمرتبه است اما با توجه به فاصله از دیگر بناها و استفاده از مصالح بومی و طراحی و خطوط آشنا در ساختار معماری آن، پیوستگی بصری خود را با بافت پیرامون حفظ کرده است.
صرف‌نظر از ایراداتی که از نمای رومی گرفته می‌شود و همواره مورد مذمت معماران و دانشجویان معماری بوده و هست اما همچنان در جای‌جای شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دو ایراد مهم به ساختمان ملقب به لاکچریز روما وارد است:
۱- عدم‌توجه به ویلایی بودن منطقه و عدم ‌رعایت محرمیت و حقوق همسایگان که این مشکل در بسیاری از نقاط شهر دیده می‌شود که گویا هیچ نهادی به آن توجهی ندارد (یا فروختن تراکم و درآمدزایی به اصول و قواعد شهرسازی ترجیح داده می‌شود)
۲- عدم‌توجه به بافت اطراف، اثر مهم تاریخی ریسباف و استفاده از مصالح متفاوت و غیربومی و جایگزین کردن سنگ به جای آجر بدون هیچ تلاشی برای ایجاد پیوستگی با بافت پیرامونش و غرور در آن موج می‌زند.

اگر به همین نکات ساده توجه می‌کردیم قطعا شهر زیباتری داشتیم اما افسوس که این قبیل ساختمان‌ها بدون هیچ نظارت و حساسیتی رو به افزایش هستند که قطعا مشکلاتی فراتر از چیزی که بیان کردیم دارند.

محمدحسن بقائی، دانشجوی مهندسی معماری

مطالب مرتبط