کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و اسلامی 2021

زمان: 2-23 آوریل 2021
 مکان: نیویورک، امریکا

کنفرانس پژوهش های بین المللی یک نهاد فدراسیونی است که به منظور ارائه رویدادهای علمی در برنامه‌های کنفرانس‌ها فعالیت می‌نماید. هدف این کنفرانس اشتراک نظرات و تجارب و تحقیقات محققان، دانش‌پژوهان و اساتید دانشگاه در حوزه مطالعات اسلامی و عربی می‌باشد. مقالات برگزیده در مجله‌ای با همین عنوان منتشر می‌گردد.

https://waset.org/arabic-and-islamic-studies-conference-in-april-2021-in-new-york

مطالب مرتبط