مشاوره اطلاعاتی : پایان‌نامه وضعیت فرهنگی شیعیان عربستان در دوره معاصر

در خصوص تقاضای یکی از مراجعین برای گردآوری منابع در خصوص موضوع فوق چندین راه برای کمک به ایشان در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه دانشجوی مورد نظر امکان تحلیل موضوعات مختلف را نداشت؛ با در اختیار قراردادن مقالات و برخی کتابها به ایشان کار را ادامه دادیم.
از بانک مقالات همیار، آن دسته مقالاتی که به موضوعات و زیرموضوعات فرهنگی شبه جزیره مربوط می‌شد را انتخاب کردیم و با کمک گرفتن از چندین پایان نامه مختلف، راه برای ادامه کار هموارتر به نظر رسید. از آنجا که پایان نامه هایی با مضمون تاثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان عربستان وجود داشت؛ روش های به کار رفته در آنها مورد استفاده قرار گرفت.
تهیه متون جهت نگارش مقدمه با اشاره به وضعیت کلی عربستان و در سطحی محدودتر در مورد شیعیان این کشور نیز روش کمکی دیگر بود.
منابعی که آقای رسول جعفریان در خصوص عربستان کار کرده و همچنین برخی کانالهای تلگرامی که به موضوعات خاص شیعیان عربستان میپردازد، روش دیگر برای تامین منابع این کار بود. اما مصادیق وضعیت فرهنگی چیست و چه محدوده ای را در بر میگیرد؟ این همان پرسشی است که به روند کار کمک بسیار کرد و از طریق آن پیش رفتیم. 

مطالب مرتبط