برگزیدگان دومین همایش کتاب سال بانوان تجلیل شدند

صاحبان آثار برگزیده حوزه علوم انسانی و اسلامی و عرصه زن و خانواده در مراسم اختتامیه دومین همایش کتاب سال بانوان تجلیل شدند.

مراسم اختتامیه دومین همایش کتاب سال بانوان روز پنجشنبه ۲۹ آبان به صورت مجازی در جامعه الزهرا برگزار شد. در این مراسم صاحبان آثار برگزیده در حوزه علوم انسانی و اسلامی و در عرصه زن و خانواده معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند. در این مراسم خانم فاطمه مغیثی نگارنده کتاب «فراسوی حلقه» در گروه علمی اخلاق و عرفان حائز رتبه شایسته تقدیر شد.