مدل‌های انجام پایان‌نامه‌های دانشجویان علوم پزشکی متنوع می شوند

شیوه نامه اجرایی‌ تنوع بخشی به مدل‌ های انجام پایان نامه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در نامه ای با امضای دکتر ملک زاده و دکتر حق دوست، معاونین تحقیقات و فناوری و آموزشی وزارت بهداشت، شیوه نامه اجرایی‌ تنوع بخشی به مدل‌ های انجام پایان نامه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی پیرو مصوبه ۱۰ آذر ۹۸ شورایعالی برنامه ریزی علوم‌ پزشکی درخصوص پایان نامه‌ های محصول و دانش محور تدوین شده بود، ابلاغ شد.

در متن این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی آمده است: «پیرو مصوبه ۱۰ آذر ۹۸ شورای عالی برنامه ریزی علوم‌ پزشکی درخصوص پایان نامه‌ های محصول و دانش محور، به پیوست شیوه نامه اجرائی‌ تنوع بخشی به مدل‌ های انجام پایان نامه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی ارسال می شود. شیوه نامه ارسالی در شورای آموزشی دانشگاه / دانشکده‌ طرح، تکمیل و مصوب و اجرایی شود.»

اجرایی کردن روش‌ های جایگزین در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های‌ علوم پزشکی داوطلبانه‌ است، اما اهتمام در متنوع سازی هدفمند مدل‌ های پایان نامه می ‌تواند اثرات قابل ملاحظه ای در افزایش توانمندی های علمی و عملی دانشجویان و ارتقای نگاه عمیق ایشان به ارائه خدمت مطلوب تر به جامعه داشته باشد.

مطالب مرتبط