قدرت آسیب پذیری

 

“برنه بران” ارتباط انسانی را مطالعه می کند. — توانایی ما در همدردی، تعلق و عشق. در یک سخنرانی متاثر کننده و خنده دار در “تد هیوستن”، او از نتیجۀ تحقیقاتش، درک عمیقی را در میان می گذارد که او را به یک کندوکاو شخصی برای درک خودش و همینطور انسانیت فرستاد. سخنرانی ای که باید به اشتراک گذاشت.

 

مطالب مرتبط