چرا باید کتاب «اخلاق ابهام» را بخوانیم؟

تاملی در باب اخلاق اگزیستانسیالیستی «سیمون دو بووار»

 

دکتر آنیا اشتاین بائر ( فیلسوف آلمانی و از بنیانگذاران «مدرسه فلسفه لندن» است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه هامبورگ آلمان دریافت کرده است.)  مترجم: محمدزهیر باقری نوع پرست

سیمون دو بووار زمانی گفت که «زندگی من، کار من است» این حرف نشان دهنده این است که او یک اگزیستانسیالیست حقیقی بود؛ برای او زندگی و اندیشه به طور غیر قابل تفکیکی به هم پیوند خورده بودند؛ ما با کارهایی که انجام می دهیم تعریف می شویم. «اگزیستانسیالیسم» فلسفه ای است که بر شرایط وجود انسان تاکید دارد اما مفهوم ماهیت انسان را رد می کند؛ فلسفه ای که آزادی بشر را تایید می کند ولی بر این اصرار دارد که چنین آزادی ای با خود نیروبخشی فرهمند به همراه ندارد بلکه منجر به اضطراب و استیصال می شود.

فلسفه ای که بر این تاکید می ورزد که انسان ها انتخاب هایی دارند اما به اینکه انسان ها بتوانند از آنها استفاده درستی کنند یا حتی این را درک کنند که انتخاب درست به چه معنایی است چندان خوشبین نیست. همین نکته آخر است که سیمون دو بووار را بر آن می دارد که از شریک زندگی اش، ژان پل سارتر، فاصله بگیرد.

اگزیستانسیالیسم دوبووار در میان آثار فراوان او، چه داستانی و چه غیرداستانی، از جمله در کتاب کلاسیک او «جنس دوم» تعمیم یافته است، اما اگزیستانسیالیسم او، به روشن ترین و دقیق ترین شیوه در کتاب «اخلاق ابهام» او تبیین شده است؛ کتابی که به نسبت کمتر از آنچه سزاوارش است بها یافته است. عنوان کتاب هم توجه را جلب می کند و هم غیرجذاب است؛ این واقعیت که یک اگزیستانسیالیست به طور صریح در مورد اخلاق حرف می زند (به جای اینکه صرفا بر آزادی ناگریز ما تاکید ورزد) امری نادر است، اما مطمئنا «اخلاقی» که خود را به «ابهام» پیوند می زند به سختی می تواند برای مشکلات اخلاقی پاسخی مفید بدهد؟

این دقیقا همان منظور دو بووار است. او انگاره های اگزیستانسیالیستی سارتر (که انسان ماهیتی ندارد و آزادی انسان محض است) را می پذیرد یعنی در هر موقعیتی که باشیم بالاخره انتخاب داریم. به عبارت دیگر، نه زندگی انسان به طور خودکار است و نه دفترچه راهنمایی وجود دارد که به ما بگوید انتخاب های درست چه هستند. این بدین معنا است که میزان زیادی «ابهام» وجود دارد و دو بووار به طور خلاصه به ما می گوید که باید با آن مواجه شده و زندگی کنیم.

با پیش شرط گرفتن این ابهام فرصت زیادی برای نظریه پردازی باقی نمی ماند اما دو بووار با این نتیجه گیری معمول اگزیستانسیالیستی مخالف است. ما نباید منتظر راه حل های مطلق و پاسخ های جاودان باشیم: «فرد در [جهانی] گذرا شکوفا می شود یا اصلا به شکوفایی نمی رسد.» اما این بدین معنا نیست که همه سبک های زندگی و همه مسیرهای عمل به یک میزان خوب هستند. راه پیش رو این است که به ماهیت روابط مان با دیگر مردم توجه کنیم. اگزیستانسیالیسم سارتر منجر به فردگرایی مشخصی می شود که طی آن این واقعیت که دیگر افراد وجود دارند، تهدید دائمی برای افتادن به دام «ایمان بد» است. دیگران ما را قضاوت کرده و تا بدانجا محدودیت هایی بر ما تحمیل می کنند که «جهنم یعنی دیگران». در مقابل، فردگرایی دو بووار به روشی کانتی دارای درجاتی است؛ «آیا این نوع اخلاق فردگرایانه است یا نه؟ اگر به این معنا باشد که به فرد ارزش محض داده و تنها برای او این قدرت را قائل باشد که زیربنای وجودش را بنیان نهد، فردگرایانه است. فرد تنها با روابطش با جهان و دیگر افراد تعریف می شود… آزادی او تنها از طریق آزادی دیگران به دست می آید.»

و در اینجا است که در نهایت به نتیجه می رسیم: «هیچ وجودی اگر محدود به خود باشد به شکل معتبری شکوفا نمی شود.» اخلاق دوبووار وجود «دیگران» را چونان فرصت می بیند. در واقع این تنها فرصتی است که ما برای واقعیت بخشیدن و معنا دادن به آنچه انجام می دهیم و از پی آن برای آنچه هستیم، در اختیار داریم؛ باید دیگران را دعوت به شرکت در طرح هایمان کنیم.

دو بووار مثال هایی می زند که چگونه بسیاری از ما از آزادیمان استفاده نامطلوب کرده یا اصلا از آن استفاده نمی کنیم. او حتی توضیح می دهد که چگونه آزادی برای کودکان با بزرگسالان متفاوت است. کودکان می توانند آنچه می خواهند را تا حدودی انجام دهند و بواسطه آن مورد قضاوت قرار نگیرند چرا که تا حد زیادی از داشتن مسئولیتی نسبت به دیگران رها هستند بزرگسالان این گونه نیستند ولی برخی از بزرگسالان سعی می کنند در آزادی ساده لوحانه کودکانه به زندگی ادامه دهند. دیگرانی هستند که سعی می کنند یا افراد را کنترل کرده یا فریب شان دهند تا آزادی شان را محدود کنند؛ تاکتیکی که از نظر دو بووار به طور طعنه آمیزی محکوم به این است که منجر به خودفریبی و محدود کردن آزادی خود فرد شود. استفاده پخته و سازنده از آزادی، تنها شانس ما برای شکوفایی خودمان به عنوان یک فرد، شامل این است که از دیگران «درخواست» کنیم، از آنان توجه و همکاری طلب کنیم. این فضای کم، برای اینکه به شما ایده ای درست از غنای اخلاق دو بووار بدهد، فوق العاده ناکافی است. بنابراین باید خودتان کتاب «اخلاق ابهام» را بخوانید. متن به زیبایی نوشته شده است؛ فراموش نکنید که دو بووار رمان نویس و مولف تحسین شده ای بود و برای اینکه ارتباط ایده هایش را نه تنها به نظریه های اخلاقی بلکه به همه انسان ها نشان دهد تلاش زیادی می کرد. چرا؟ زیرا تمام زندگی ما با زندگی با «دیگران» و با «ابهام» و «آزادی» نشانه گذاری شده است. تا این حد قضیه روشن است و ابهامی ندارد.

مطالب مرتبط