چگونه متوجه شویم که در حال ارتکاب سرقت علمی هستیم؟

اکثر مقالات بر اساس پژوهش های گذشته نوشته می‌شوند و اکثرا به منظور موفقیت در زمینه آکادمیک بسیار حائز اهمیت هستند. با این وجود، ارجاع اشتباه یا بازنویسی آثار پیشین احتمال پذیرش مقاله را کاهش می دهد و دید حرفه‌ای محقق را خدشه‌دار می کند.

از جمله دلایلی که باعث می شود افراد خواسته یا ناخواسته مرتکب به سرقت علمی شوند به این صورت می باشد:
– مشتاق به معروف شدن یا پیشرفت چشمگیر با انتشار مقاله
– نگرانی بابت نگارش مقاله به زبان انگلیسی
– ناتوانی در بیان پیشنهادات پیچیده
– متکی شدن به منابع علمی محدود
– نمونه برداری از کار محققین بزرگ برای ستایش کار آن‌ها
– مطلع نبودن از معنای سرقت علمی

مطالب مرتبط