چت صوتی گروهی تلگرام

تلگرام در آخرین به روزرسانی خود قابلیت چت گروهی صوتی را فعال کرده است.