معرفی نرم افزار GraphPad Prism

نرم افزاری قدرتمند که می توان از آن در مسائل اساسی آماری، نمودارهای مناسب و گراف های علمی استفاده نمود.

👈قابلیت های نرم افزار GraphPad_Prism
👈ابزاری قدرتمند در زمینه ی حل مسائل مربوط به آمار و گراف های علمی
👈قابل استفاده توسط تمام دانشمندان اهل عمل
👈بهره مندی از رگرسیون های غیر خطی
👈نمایش نتایج در قالب جدول
👈رسم نمودار
👈سادگی کار و سرعت بالا
و …

بیشترین کاربرد در رشته های #علوم_پزشکی و #زیست_شناسی