مزیت مگا ژورنال ها نسبت به ژورنال های سنتی

بدون شک، برای طبقه‌بندی مگا ژورنال ها باید مسائل بسیاری را مدنظر قرار داد. سوال اصلی این است که اصلاً چه چیزی آن‌ها را در زمره‌ی مگاژورنال قرار می‌دهد؟ این ژورنال‌ها راه‌شان را از ژورنال‌های اشتراکی و کاملاً تخصصی جدا کرده‌اند. با توجه به زمان قابل توجهی که در مجلات سنتی برای انتشار مجلات و مقالات صرف می‌شود، نویسندگان در مگا ژورنال ها از فرایند داوری‌ای که تنها بر مستدلات علمی تمرکز می‌کند، بهره می‌برند.

در واقع مگا ژورنال ها مدل‌های سنتی نشر را به‌شدت تغییر داده‌اند. مشاهده‌ مقاله‌ای که در Plos One منتشر شده است، ایده خاصی درباره‌ی حوزه تمرکز مجله یا حیطه‌ی تخصصی‌اش به شما نمی‌دهد. در حالی که در زمانی نه چندان دور نام ژورنال اطلاعاتی درباره مقالات منتشر شده در آن به مخاطب می‌داد. با رواج جستجوگرهایی مانند PubMed و Google Scholar شیوه‌ یافتن اطلاعات جدید توسط پژوهش‌گران تغییر کرده است.

مطالب مرتبط