هر پایان نامه خوب با یک ایده خوب شروع می شود.

امکان ندارد که شما بتوانید یک پایان نامه خوب، قابل دفاع و قابل ارجاع توسط دیگر محققان در سراسر جهان را بنویسید، در حالی که ایده خوبی پشت سر آن نباشد. وقتی چنین روندی طی نشود، موضوع خوبی هم پیدا نمی گردد و شما مجبور می شوید به ایده های تکراری و روتین روی بیاورید و شانس ارجاع توسط محققان جدید و قدیم را از دست می دهید.

مثلا دانشجوی رشته کشاورزی ترم دوم هست و دنبال موضوع پایان نامه است با ذوق و شوق استاد راهنما انتخاب می کند ولی در واقع موضوعش را انتخاب کرده …
اگر به موضوع خاصی فکر نمی کنید باید بدانید وقتی استاد راهنماتون انتخاب شد در واقع موضوع تون انتخاب شده است…
هر استاد زمینه کاری مشخصی داره کافی یکسری به رزومه اش بزنید.