گفتگو با دکتر تورج دریایی در باب ایرانشهر و اندیشه ایرانشهری در عصر ساسانی

دانلود فایل

گفتگوی بهروز پویا و مجید بجنوردی با دکتر تورج دریایی در باب ایرانشهر و اندیشه ایرانشهری در عصر ساسانی تاریخ گفتگو: پاییز ۱۳۹۲ تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۳، مجله مارلیک