شش نکته مقدماتی در نگارش یافته‌ها یا نتایج پژوهش

یکی از موضوعات مهم مقالات علمی، نگارش بخش یافته ها یا نتایج پژوهش است. درک چگونگی نوشتن یافته ها یا نتایج پژوهش برای مقالات آکادمیک مثلاً مقاله‌های پژوهشی روان‌شناسی یا پزشکی مهم است. مقالات آکادمیک باید شیوه‌ی نگارش منسجمی داشته باشند. همچنین، رعایت دستورالعمل‌های نگارش آکادمیک در نگارش متون علمی الزامی است. مقالات باید یافته‌ها را به شکل دقیق، صریح، موشکافانه و آگاهی‌بخش گزارش کنند. در ادامه، دستورالعمل‌هایی برای نگارش بهتر یافته ها یا نتایج پژوهش ارائه می‌شود.

مطالب مرتبط