ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 1

1️⃣  اول مقاله را بنویسید

ممکن است برخی از نویسنده‌ها توصیه کنند به محض پایان پژوهش چکیده‌ی مقاله را بنویسید. با این حال، احتمال دارد که پروژه چند ماه یا چند سال طول بکشد؛ از این رو، ممکن است از ماحصل کارتان تصویر کاملی در ذهن نداشته باشید. اگر ابتدا در حین اجرای مراحل متوالی پروژه مقاله را بنویسید این مشکل حل می‌شود. با گنجاندن تمام جنبه‌های پروژه در یک سند واحد، داشته‌های ذهنی‌تان مرتباً به‌روز می‌شود. در پایان کار، مرور مقاله، شما را در نگارش چکیده راهنمایی می‌کند، که خلاصه‌ای فشرده از پژوهش‌تان است.

برای شروع، یک بار مقاله را بخوانید و مهم‌ترین جمله‌های هر بخش را هایلایت کنید: مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری. سپس، از این جمله‌ها به‌عنوان راهنمای نگارش چکیده استفاده کنید. در این مرحله، مطالعه شیوه‌نامه ژورنال از اهمیت برخوردار است. برای مثال، در برخی ژورنال‌ها، چکیده باید ساختارمند باشد (اینجا را بخوانید). در این شیوه، چکیده به بخش‌های مختلف تفکیک می‌شود و هر بخشی به شکل مجزا توضیح داده می‌شود. همچنین بیشتر ژورنال‌ها تعداد واژه‌های چکیده را شدیداً محدود کرده‌اند.

مطالب مرتبط