یک روش مناسب برای انتخاب ژورنالهای اسکوپوس جهت چاپ مقاله

1️⃣ به سایت Scimago مراجعه کنید.

2️⃣ از منوی سمت چپ بر روی گزینه Journal Rankings کلیک کنید.

3️⃣ در Subject Area حیطه کلی که رشته شما در آن قرار دارد را وارد کنید.

4️⃣ در Subject Category موضوع اصلی تحقیق خود را بنویسید.

5️⃣ در Region/Country می توانید کشور مجله مورد نظر را انتخاب نمایید

6️⃣ سایر گزینه ها را خالی بگذارید و Refresh را کلیک نمایید.

مطالب مرتبط