8 راه برای شناسایی ژورنال‌های دسترسی آزاد جعلی

🔸1. ژورنال‌ از شما درخواست هزینه ارائه به جای هزینه چاپ می‌کند یا تلاش دارد تا کپی‌رایت کار نویسنده را به دست آورد.

🔸2. هیئت تحریریه خیلی کوچک است یا «به زودی می‌آیند.»

🔸3. یک ناشر به تنهایی تعداد سرسام‌آوری ژورنال‌ جدید را هم‌زمان منتشر می‌کند

🔸4. ژورنال می‌گوید شماره‌ای در زمانی مشخص در دسترس خواهد بود، ولی این شماره هرگز دیده نمی‌شود.

🔸5. وبسایت کیفیت حرفه‌ای ندارد.

🔸6. عنوان ژورنال به وابستگی بین‌المللی اشاره می‌کند که با هیئت تحریریه یا مکان آن همخوانی ندارد.

🔸7. مشکلات بنیادی در عناوین و چکیده‌ها وجود دارند.

🔸8. محتوای ژورنال با آنچه در عنوان و اسکوپ آمده متفاوت است.

مطالب مرتبط