ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 3

3️⃣ مهم‌ترین یافته‌های مطالعه را توصیف کنید

همانطور که چکیده مهم‌ترین بخش مقاله است، اشاره به نتایج مهم‌ترین بخش چکیده است، زیرا مخاطب چکیده را می‎خواند تا به یافته‌های شما پی ببرد. بنابراین، بخش فرعی نتایج، باید طولانی‌ترین قسمت چکیده باشد و باید حداکثر جزئیات را در این قسمت بیان کنید.

برای مثال، جمله‌ی زیر ممکن است اطلاعات مفیدی نداشته نباشد:

▪️significant differences in body weight were observed between the animals in groups A and B

به جای آن، می‌توانید جزئیات بیشتری را در جمله بگنجانید:

▪️the average body weight loss of the animals in group A was greater than that of the animals in group B (20.4±۰٫۳ g vs. 8.4±۰٫۶ g; p<0.01)

توجه کنید که p<0.01 به‌طور گویا معنای significant differences یا تفاوت معنادا را منتقل می‌کند.

مطالب مرتبط