ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 5

5️⃣ نتیجه‌گیری را دقیق بیان کنید و از اظهار نظر اضافه بپرهیزید

یک یا دو جمله‌ی انتهایی بخش چکیده به مخلص کلام تحقیق‌تان اختصاص دارد: نتیجه‌گیری. این بخش را می‌توانید با عبارت‌های زیر شروع کنید:

🌀Our study revealed that…

🌀Overall, we conclude that…

سپس یافته‌ی اصلی مقاله را با دقت هر چه تمام‌تر بیان کنید. در پایان، جمله‌ای را در چکیده بگنجانید که تاثیرات عملی و نظری تحقیق را بیان کند یا توضیح دهد که تحقیق‌تان چه تاثیری در پیشرفت زمینه‌ی علمی مورد نظر داشته است. این کار به خواننده کمک می‌کند تا به روشنی از اهمیت یافته‌های‌تان آگاه شوند.

همانطور که گفته شد، بسیاری از خواننده‌ها به کل مقاله دسترسی ندارند و ابتدا باید چکیده را بخوانند. بدون دسترسی به داده‌های اصلی مقاله، باید با توجه به بخش نتیجه‌گیری در ارتباط با مطالعه‌ی کل مقاله تصمیم‌گیری کنند. به همین منظور، در بخش نتیجه‌گیری توضیح اضافه ننویسید تا خواننده را از دست ندهید.

مطالب مرتبط