ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 6

6️⃣ در نگارش چکیده باید از چه کارهایی اجتناب کرد

چکیده قرار است خلاصه‌ی مقاله‌تان باشد. در نتیجه، تعداد واژه‌‌های آن به شدت محدود است. جمع‌بندی جنبه‌های مهم یک مقاله در کمتر از ۲۶۰ کلمه کار سختی است. با این حال، اگر از کارهای زیر اجتناب کنید نگارش چکیده راحت‌تر می‌شود. برای مثال، چکیده نباید شامل موارد زیر باشد:

🌲اطلاعاتی در زمینه‌ پس‌زمینه‌ی تحقیق (خواننده برای آگاهی از تحقیق شما چکیده را می‎خواند نه آگاهی از کار سایر پژوهشگران)
🌲ارجاعات
🌲جزئیات مراحل آزمایش
🌲جزئیاتی در مورد روش‌های آماری و نرم‌افزارهای استفاده‌شده (مگر اینکه موضوع اصلی مقاله‌ی شما باشند)
🌲سرواژه‌ها و عبارات اختصاری تعریف‌نشده (بیشتر ژورنال‌ها فهرستی از سرواژه‌ها و عبارات اختصاری دارند که نباید تعریف شوند؛ برخی ژورنال‌ها استفاده از این موارد را در چکیده ممنوع کرده‌اند)
🌲نتایج و تفاسیری که در متن توضیح داده نشده‌اند

پس از پایان چکیده، باید مطمئن شوید که اطلاعات آن با مطالب موجود در متن همخوانی دارند. برای اطمینان از اینکه چکیده فاقد ابهام است، از همکاری که رشته‌اش متفاوت است بخواهید تا آن را مطالعه کند. از همکارتان بپرسید که آیا چکیده منظور را به روشنی انتقال می‌دهد. با این کار دست‌تان می‌آید که چه بخش‌هایی نیاز به بازنویسی دارد

مطالب مرتبط