کتاب در کتابفروشی‌های تبریز

در تبریز هم مانند خیلی از شهرها، فروش لوازم جانبی جای خودرا در کتابفروشی ها باز کرده است. این مطلب را در ایبنا بخوانید.