اسکوپوس (Scopus) و ساینس دایرکت (Science Direct) چه تفاوتی دارند؟

🔻 ساینس دایرکت (ScienceDirect) و اسکوپس (Scopus) هر دو پایگاه‌های داده‌ای علمی با دسترسی اشتراکی هستند که صاحب آنها انتشارات الزویر (Elsevier) است.

🔸ساینس دایرکت (Science Direct):
ساینس دایرکت یک سایت انتشار است. جایی است که ژورنال‌ها مقالات اصلی کامل و پایانی خود را قرار می‌دهند.

🔸اسکوپوس (Scopus):
اسکوپس یک سایت نمایه‌سازی است که تنها شامل چکیده‌ها است.

مطالب مرتبط