کنفرانسی با موضوع رسانه، دین و دانش افزایی عمومی

⁣مرکز رسانه، دین و فرهنگ به همراه دانشکده ی رسانه، ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه کلرادو بولدر، میزبان یازدهمین دوسالانه ی جامعه ی بین المللی رسانه، دین و فرهنگ (ISMRC) خواهد بود. این کنفرانس به بررسی ارتباط بین رسانه، دین و دانش افزایی عمومی می پردازد.
برخی مسائل که در این نشست، کارگاه/ میزگرد و مقالات تحقیقی بدان پرداخته خواهد شد به شرح زیر است:
– دین و زندگی رسانه ای شده
– رسانه، اخلاق و دانش افزایی عمومی
– دانش افزایی عمومی، جنسیت/ نژاد و دین
– دین ، رسانه و سیاست/ سیاست گذاری عمومی
– رسانه، دین و قدرت
– منازعات مذهبی، انعکاس های رسانه ای و افکار عمومی/ سیاست گذاری همگانی.

🔸⁣زمان: ⁣‌⁣⁣8 الی 11 اوت 2018
🔹⁣مکان: ⁣دانشگاه کلرادو بولدر، کلرادو، ایالات متحده آمریکا

 

مطالب مرتبط