آیا یک مجله می‌تواند چند ایندکس داشته باشد؟

بله. یعنی چند پایگاه مختلف این مجله را تایید (ایندکس) کرده اند.

مطالب مرتبط