چرا یک مجله ISI بدون ایمپکت است؟

چون یا تازه ISI شده است و یا هنوز کیفیت لازم را کسب نکرده است که ایمپکت فاکتور از پایگاه تامسون رویترز را بگیرد.

مطالب مرتبط