چرا سایتیشن مهم است؟

با افزایش سایتیشن مجله، کیفیت یا ایمپکت فاکتور (IF) آن بالا می رود. همچنین با افزایش سایتیشن مقاله، تعداد سایتیشن نویسندگان مقاله افزایش می یابد.

مطالب مرتبط