The i-zation of Society, Religion, and Neoliberal Post-Secularism

این کتاب به بررسی رابطه دین و پساسکولاریسم با لیبرالیسم نوین می پردازد. لیبرالیسم نوین با کمک ابزارهای دیجیتال نظام سرمایه داری،‌ روز به روز بر تمامی جوانب زندگی بشر تسلط بیشتری می یابد و حتی دین را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. هر چند بعضی گروه های مذهبی با آغوش باز از این سلطه استقبال کرده اند و دیگر گروه ها منفعلانه و بالاجبار با این شرایط کنار آمده اند اما در هر صورت این تغییرات چنان عمیق بوده اند که دین هویت سابق خود را از دست داده است.
نویسنده با ایجاد ارتباط بین نظریه فردریک جیمسون در خصوص سرمایه داری و نظریه جورج ریتزر در خصوص مک دونالدیزاسیون (برندسازی)، به توضیح نتایج فرهنگ گرایش به تکنولوژی در جامعه امروزی می پردازد.

آدام پوسامای، استاد رشته جامعه شناسی و مدیر بخش تحقیقات دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه وسترن سیدنی (WSU) می باشد. وی از مؤلفین و ویراستاران چندین کتاب دانشگاهی بوده، و نگارش 5 رمان، نزدیک به 80 مقاله داوری شده و تهیه فصولی از چندین کتاب دیگر نیز در کارنامه وی دیده می شود.
فایل کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است. برای سفارش کتاب چاپی با همیار تماس بگیرید.

منبع : IRIC

مطالب مرتبط