ارجاعات (رفرنس‌ها) مقاله یا پایان‌نامه

اعتبار يك پژوهش علاوه بر صحت و دقت داده‏ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار يك مقاله علمي است، به وسيله آن، چگونگي استفاده از انديشه‏ هاي ديگران را به خواننده معرفي مي ‏نمايد.

مطالب مرتبط