اسامی نویسندگان مقاله

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف يا مؤلفان ذكر مي‏ شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، مي‏ آيد. به سمتهای نویسندگان Affiliation نیز می گویند. اگر پژوهش به وسيله دو يا چند نفر انجام بگيرد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه يك ‏بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر مي ‏شود. اما اگر هر يك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، بايد بعد از نام هر يك از آنان، بلافاصله نام مؤسسه ‏اي كه به آن وابسته ‏اند، ذكر شود. ترتيب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال يكديگر، معمولاً متناسب با ميزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتيب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي‏ گيرد.

نکات تکمیلی:

حتی الامکان سعی کنید از پست الکترونیکی دانشگاهی به جای ایمیلهای Google و Yahoo استفاده کنید.

وجود سمت دانشگاهی برای مقاله دادن ضروری نمی باشد، شما می توانید به صورت محقق مستقل نیز مقاله دهید انگاه سمت خود در مقاله را به این صورت بنویسید:

وجود استاد راهنما برای مقاله دادن ضروری نیست لیکن اگه مقاله مستخرج از پایان­ نامه شماست حتما اسم اساتید مشاور و راهنما در مقاله درج نمایید.

سمت دانشگاهی شما تاثیری در پذیرش یا رد مقاله در مجلات معتبر ندارد. در مجلات معتبر داوری به صورت ناشناس انجام می شود.

اگر قصد دریافت تشویقی را برای مقالات خود دارید حتما به آیین نامه های دانشگاه مورد نظر خود رجوع نمایید; دانشگاه های مختلف فرمت مشخصی جهت نوشتن سمت نویسندگان دارند که اگر رعایت نشود تشویقی مقاله به شما تعلق نمی گیرد.