چکیده مقاله

چکیده ی یک مقاله، نسخه فشرده ی یک مقاله است که آن را با حداقل کلمات ممکن معرفی می کند. چکیده ها عمدتاً به دو صورت می باشند:

👈 تمام نما
👈 راهنما

نوع معمول در مجلات، چکیده ی تمام نماست که کامل تر و دقیق تر است. چکیده با دیگر انواع نوشتار تفاوت دارد و نوشتن یک چکیده ی خوب مستلزم آموزش و تمرین است.

برای نویسنده ای که مقاله ای را می نگارد، نوشتن چکیده ای برای آن مقاله، به نظر کاری ساده و پیش پا افتاده می نماید. متأسفانه برخی نویسندگان مقالات توجه لازم را به اهمیت چکیده نداشته، برای نوشتن آن وقت لازم را صرف نمی کنند و هنگام ارائه مقاله به مجله، صرفاً برای رفع تکلیف، چند جمله ای را بدون صرف وقت لازم به روی کاغذ می آورند؛ در حالی که چکیده یک مقاله معرف مقاله و نویسنده ی مقاله است. در دنیای امروز که با انفجار اطلاعات مواجه ایم، خواننده محقق ناچار به گزیده خوانی است و در این راه قطعاً ابتدا چکیده را می خواند و سپس تصمیم می گیرد اصل مقاله را بخواند یا نخواند؛ لذا لازم است نویسنده توجه کافی به نوشتن چکیده مبذول دارد و در صورت نیاز، برای این کار آموزش ببیند و به تمرین بپردازد زیرا که چکیده نویسی با نگارش معمولی فرق دارد و مستلزم آموزش و یادگیری است.

چكيده، خلاصه جامعی از محتوای يك گزارش پژوهشی است كه همه مراحل و اجراي اصلی پژوهش را در خود دارد. هدف ها، پرسش ها، روش ها، یافته ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكيده آورده می شود. در متن چكيده بايد از ذكر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود. مطالب چكيده بايد فقط به صورت گزارش (بدون ارزشیابی و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل ماضی تهیه شود.

چكيده در حقیقت بخشي کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي شود و نباید پيش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. طول چكيده براي مقاله، بستگي به روش های خاص هر مجله دارد و معمولاً بين صد تا 150 كلمه پیشنهاد شده است.

👈 نکات ضروری در چکیده نویسی:

✍️ همواره سعی کنید چکیده اخرین قسمتی از مقاله شما باشد که آن را می نویسید؛ اینگونه با دید بهتری می توانید به نوشتن چکیده بپردازید.

✍️ در نوشتن چکیده وقت لازم و کافی صرف کنید چرا که سردبیران و داوران مجلات بعد از عنوان ابتدا چکیده مقاله شما را مطالعه می کنند و چکیده ضعیف و نامرتبط می تواند دلیل اصلی رد مقاله شما و عدم ارسال آن به مرحله داوری باشد.

مطالب مرتبط