نامه Cover letter چیست؟

اصطلاح Cover letter (کاور لتر) نامه ای است که به همراه رزومه، مقاله، پروپوزال، انواع درخواستهای همکاری برای دوره های ارشد، دکترا یا پست داک (فوق دکترا) یا هر سند شما ارسال می شود و هدف از آن توضیح محتویات سند ارسالی شما، معرفی و ایجاد انگیزه در خواننده است. مثلا اگر مقاله یا رزومه یا پروپوزال خود را بدون کاور لتر ارسال نمایید، ممکن است گیرنده ایمیل شما (سردبیر ژورنال یا استاد مورد نظر شما) به سند ارسالی شما توجهی نکند. با توجه به طولانی بودن مقالات، پروپوزالها ویا رزومه، شما می بایست در یک نامه مختصر Cover letter در حد نیم یا یک صفحه به محتویات رزومه یا مقاله یا پروپوزال خود اشاره نمایید.