نحوه تایپ علامت ساکن در کیبورد

  1. مطمئن باشید که کلید Num Lock روشن است.
  2. دکمه Alt را پایین نگاه دارید.
  3. در قسمت عددی کیبورد عدد 0250 را تایپ کنید.
  4. دکمه Alt را رها کنید.