چگونه در مورد دانشگاه‌های خارج از کشور تحقیق کنیم؟! (قسمت 2)

4️⃣ به دنبال سایت‌های مقایسه باشید.
تعداد زیادی از پایگاه‌های مقایسه‌ای وجود دارد. بعضی ها وابسته به همان کشور هستند. البته بعضی دیگر توسط پایگاه‌های بین‌المللی نگاشته شده‌اند. انجام جستجوی با استفاده از کلماتی مانند«مقایسه دانشگاه / کالج»،«university/college comparisons»،«مقایسه دانشگاه‌ها/دانشکده ها»،«compare universities/colleges» و … می‌تواند بازخورد خوبی به دنبال داشته باشد. در کامنت‌های افراد از نقاط قوت و ضعف دوره ها می‌توانید اطلاعات کسب کنید.

5️⃣ مقالات نقد دانشگاه‌ها را مطالعه کنید.
مجلات روزنامه‌ها و مجلات در حال حاضر اغلب نقدهای سالانه را درباره دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در کشورهای مختلف چاپ می‌کنند. اگر این نشریات را در رشته خود می‌شناسید، آن‌ها را مستقیم جستجو کنید. در غیر این صورت از موتور جستجو استفاده کنید. همچنین در این مورد نیز می‌توانید از یک کتابدار کمک بخواهید.

6️⃣ در صورت امکان از دانشگاه یا کالج بازدید کنید.
تعدادی از دانشگاه‌ها دارای تور مجازی بازدید دانشگاه هستند. در صورتی که به صورت حضوری نتوانستید دانشگاه را ببینید، از تصاویر و یا تورهای مجازی استفاده کنید.