درباره ی چاپ مقاله ISI چه میدانید؟

“موسسه اطلاعات علمی” یا ( Institute for Scientific Information (ISI یک موسسه‌ی خصوصی است که توسط Eugene Garfield در سال 1960میلادی تاسیس شده و در سال 1992 توسط Thomson Scientific & Healthcare توسعه یافت.

🔺این موسسه نشریاتی را که در تمام جهان منتشر می‌شوند بررسی و مقالات نشریاتی را که معتبر می‌داند به منظور امکان جستجو در مراکز علمی و تحقیقاتی، فهرست می‌کند.

🔺نشریاتی که مقالاتشان در فهرست ISI ثبت می‌شوند ثابت نیستند و در بررسی‌های سالانه حذف و اضافه می‌شوند. در حال حاضر حدود 16000 نشریه در این فهرست جای دارند.

🔺نام این موسسه در ایران به خاطر ارزش گذاری بر اساس آن برای ارتقاء اساتید و برای دانشجویان دکتری شهرتی بیش از حد یافته است.

🔺همچنین جهت پذیرش در دوره دکتری در دانشگاه های معتبر و حتی دریافت بورس یا fund از دانشگاه داشتن مقاله ISI تاثیر بسزایی دارد.

مطالب مرتبط