نوشتن پیش‌نویس مقاله (1)

به دلیل تفاوت های آیین نگارشی بین مجلات مختلف، بهتر است پیش از نوشتن پیش نویس مقاله، مجله های مناسب با موضوع و مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت بندی کنید؛ سپس با بررسی سایت مربوطه به اولویت اول، از قسمت راهنمایی برای نویسندگان یا همان Guide for Authors قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله را به دقت مطالعه کنید. همچنین می توانید چند مقاله از شماره های اخیر چاپ شده مجله را از نظر نگارشی و نحوه ارجاع به مقالات را بررسی کنید. معمولاً در مقالات از افعال مجهول استفاده می شود و توصیه می شود از به کار بردن فاعل های «من» و یا «ما» در جملات اجتناب شود.

✨برای نوشتن مقاله بهتر است که از قسمت‌های مواد و روش‌ها (Materials and methods) یا نتایج (Results) شروع کرد. توصیه می شود از عنوان مقاله (Title) شروع نکنید. سپس می‌توان ابتدا تا حدی مقدمه مقاله و پس از آن تا حدی قسمت بحث (Discussion) را آماده کرد. در ادامه با استفاده از جملات نوشته شده در قسمت‌های مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث می‌توان نسخه اولیه چکیده (Abstract) را نیز آماده کرد. به همین ترتیب قسمت خلاصه و نتیجه‌گیری (Conclusion) مقاله با در نظر گرفتن چکیده مقاله و دیگر بخش‌های نوشته شده و نیز توضیح پژوهش‌های آتی (Future works)، با استفاده از جملات و عبارات جدید نوشته شود. لازم به ذکر است که در هنگام نوشتن مقاله بین بخش‌های مختلف مقاله چندین بار جابجایی صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر پس از تکمیل بخشی از مقدمه می‌توان بخش دیگری از نتایج یا بحث را تکمیل نمود. در نهایت کلمات کلیدی (Keywords) و مراجع (References) نوشته می‌شوند. در هنگام نوشتن مقاله عنوان های مختلفی به ذهن می رسد که در نهایت از ترکیب آن ها بهترین و مناسبترین عنوان انتخاب می شود.

مطالب مرتبط