نوشتن پیش‌نویس مقاله (2)

برای قسمت فرمول‌ها، روابط ریاضی، شکل‌ها و جداول استفاده شده در متن مقاله شماره گذاری به صورت عددی فراموش نشود. قسمت‌های مختلف هر شکل نیز به صورت (a)، (b) و … شماره گذاری شود. همچنین باید تمامی شکل‌ها و قسمت‌های مختلف هر شکل و جدول پیش از قرار گرفتن در جای خود، در متن اشاره شود.

🌈 پس از آماده شدن نسخه اولیه manuscript، آن را در اختیار دیگر نویسندگان قرار داده تا از نظرات آنها استفاده کنید و ایرادات احتمالی آن را برطرف کنید. سپس به مدت مثلاً یک هفته پیش نویس را مطالعه نکنید و به آن فکر نکنید. پس از سپری شدن این مدت دوباره آن را از اول به طور دقیق مطالعه کنید تا نکات فراموش شده را در آن منظور کنید. به این ترتیب نسخه نهایی پیش‌نویس مقاله آماده خواهد شد. دقت شود که از بکار بردن جملات و عبارات تکراری در متن مقاله اجتناب کنید زیرا در طول داوری مقاله به عنوان یک نکته منفی تلقی می‌شود.

🌈 معمولاً در manuscript مقالات انگلیسی قلم استفاده شده Times New Roman و در مقالات فارسی قلم B Nazanin با اندازه 12 یا 13 و فاصله بین خطوط متن مقاله معمولا 5/1 تا 2 می‌باشد. همچنین ابتدا باید تمام متن مقاله (بدون هیچگونه عکس و جدول) به صورت تک ستونه نوشته شود و پس از مراجع، ابتدا جداول و سپس شکل‌های مقاله قرار بگیرند. هر شکل و هر جدول می‌بایست در یک صفحه جداگانه با توضیحات کامل و واضح مربوط به آن قرار داده شود. برای فونت و شکل ظاهری آن ها نیز می توانید از مقالات چاپ شده مجله یا قسمت Guide for Authors کمک بگیرید.

لازم به ذکر است که برای برخی از مجلات می توان پیش نویس را کاملاً مشابه با مقاله چاپ شده ارسال نمود. یعنی پیش نویس دو ستونه بوده و جداول و شکل ها نیز در متن مقاله قرار داد و دیگر نیازی به خارج کردن از متن و قرار دادن آن ها پس از مراجع نباشد.

مطالب مرتبط