محدودیت‌های ایرانداک به‌زودی رفع می‌شود

🔸 رحیمی، معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص رفع محدودیت‌های ایرانداک گفته وزارت علوم برای اینکه تمام متن پایان نامه و رساله در اختیار دانشجویان و استادان و محققان قرار بگیرد مصمم است.

🔸 البته این امر با سه شرط امکان پذیر است اول اینکه این پایان نامه‌ها و رساله شامل مقوله طبقه بندی نباشد، دوم ۱۸ ماه از روز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گذشته باشد و سومین قید این است که ۳۰ ماه از زمان دفاع رساله دکترا گذشته باشد.