اشتباهات کلان، رایج و گاه مهمی که دانشجویان درخصوص پایان‌نامه مرتکب می شوند

❌ در انتخاب موضوع پایان‌نامه معمولا” به موضوعات دم دستی و موجود در اینترنت(موضوعات فارسی) اکتفا می کنند اما غافل از این اند که این موضوعات معمولا” بی ارزش ترین و تکراری ترین موضوعات هستند. زیرا اگر روی این موضوعات به کرات کار نشده بود به این سادگی در اختیار همه نبود.

❌ سئوال و دغدغه مشخصی در ذهن ندارند. لذا نمی دانند که باید دنبال چه چیزی باشند. این سئوال خوب است که پاسخ خوب را بهمراه دارد.

❌ضعف مطالعه چند مقاله و کتاب جدید در حوزه و رشته و گرایش به شدت احساس می شود

❌بدون مطالعه، با کنار هم قرار دادن تعدادی متغیر سعی در ایجاد موضوع می کنند، بدون اینکه منطق موضوع را درک کنند.

مطالب مرتبط