نکته‌ای مهم راجع به نوآوری پژوهش

اکثر دانشجوها در قسمت نوآوری پژوهش از این جمله استفاده می کنند👇
“در رابطه با این موضوع در داخل و خارج کشور پژوهشی انجام نشده است” که کاملا اشتباه هست.
👈قسمت نوآوری پژوهش رو باید با توجه به بررسی پیشینه تحقیق یا همون مقالات مشابه، نوشت. اینکه تحقیق شما نسبت به اونها چه نقطه یا نقاط تمایزی داره.
👈بنابراین در حد یک پاراگراف تفاوت هایی که پژوهش شما با پیشینه پژوهش خصوصا مقاله بیس تون داره رو بنویسید.
👈توجه داشته باشید که قسمت نوآوری پژوهش فوق العاده مهم هست و اکثر داورها به این قسمت توجه ویژه ای دارند.