حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

در اين برگ دانشجو اعلام مي کند که کلیه حقوق پايان نامه متعلق به دانشكده بوده و هر گونه کپي و استفاده از آن تنها با اجازه نويسنده مجاز است ( طبق نمونه زیر نوشته می شود)

نمونه متن فرم حق طبع و نشر و مالکیت نتایج :

✅ حق چاپ و تكثیر اين پايان نامه متعلق به نويسنده آن مي باشد. هرگونه کپي برداری به صورت کامل پايان نامه يا بخشي از آن تنها با موافقت نويسنده يا کتابخانه دانشكده …….. دانشگاه ….. مجاز مي باشد.

✅ضمنا متن اين صفحه نیز بايد در نسخه تكثیر شده وجود داشته باشد.

✳️کلیه حقوق معنوی اين اثر متعلق به دانشگاه …………… مي باشد و بدون اجازه کتبي دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

✅همچنین استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمي باشد.

❗️البته این صفحه در همه پایان نامه ها معمولا وجود ندارد و به فرمت دانشگاه بستگی دارد.