ورود به لیست سیاه

🍂 به مدد نرم‌افزارهای هوشمند حوزه حقوق مالکیت معنوی، هرگونه کپی‌برداری و استناددهی غیردقیق به راحتی – چه در نشریات فارسی و چه در نشریات انگلیسی – قابل رصد است و اغلب نشریه‌ها به ویژه نشریات معتبر بین‌المللی محتوای مقالات را از این نظر به دقت بررسی می‌کند.

🍂 در ایران هم از نرم‌افزار همانندجو برای بررسی میزان اصالت محتوای پژوهش‌ها و مقالات استفاده می‌شود. این نرم‌افزار میزان استفاده قانونی و غیرقانونی از منابع را به دقت بسیار بالا رصد می‌کند.

🍂 سرقت علمی – به ویژه در نشریات معتبر بین‌المللی – جرم سنگینی است و اگر مشخص شود نویسنده‌ای در هر حجم و اندازه‌ای مرتکب این جرم (کپی-پیست بدون استناد یا درج نقل‌قول‌های زیاد و طولانی و …) شده است به سرعت نام او وارد لیست سیاه سارقین علمی می‌شود.

🍂 این فرد نه تنها از نشر مقاله در نشریه مربوطه محروم می‌شود بلکه نام او برای سایر نشریات معتبر نیز ارسال می‌شود و دیگر نشریات هم با دیدن نام او در لیست سیاه از پذیرش مقاله خود پرهیز می‌کنند.

🍂 اگر مقاله‌تان بیش از یک نویسنده دارد و دیگرانی درگیر کار ارائه مقاله به نشریه هستند، حتما قبل ار ارسال نهایی مقاله از او بخواهید مقاله را برای بازبینی نهایی برای شما ارسال کند. چون در صورت قرار گرفتن مقاله در لیست سیاه تمام نویسندگان از چاپ مقاله محروم می‌شوند.

Entering the blacklist

With the help of intelligent software in the field of intellectual property rights, any inaccurate copying and citation can be easily observed – both in Persian and English publications – and most journals, especially reputable international journals, the content of these articles The view is carefully examined. In Iran, similar software is used to check the authenticity of the content of research and articles. This software closely monitors the legal and illegal use of resources. Plagiarism – especially in reputable international publications – is a serious crime, and if it is found that an author of any size and size has committed this crime (copy-paste without citation or inserting many and long quotes, etc.), his name is immediately blacklisted. Thieves become scientists. Not only is this person banned from publishing an article in the relevant publication, but his / her name is also sent to other reputable publications, and other publications avoid accepting their article by seeing his / her name on the blacklist. If your article has more than one author and others are involved in submitting the article to the journal, be sure to ask them to submit the article to you for final review before submitting the article. Because if the article is blacklisted, all authors will be banned from publishing the article.