آموزش پرفریز کردن جملات

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های لازم در زبان انگلیسی، توانایی پرفریز یا بازگو کردن جملات است. برای انجام این کار، علاوه بر نیاز به دانستن واژه‌های هم معنی و استفاده از آن‌ها، باید بتوانیم ساختار جملات را نیز تغییر دهیم. برای مثال باید بتوانیم جملات compond و complex را به یکدیگر تبدیل کنیم.

1️⃣ جمله‌ی زیر را در نظر بگیرید:
• It was cold and she was sick; however, she decided to go out.
هوا سرد و او بيمار بود، با اين‌ وجود تصميم‌‌ گرفت بیرون برود.

👨‍🏫 جمله‌ی بالا یک جمله‌ی compound است. جملات کامپوندی که دارای تضاد هستند (یعنی عباراتی نظیر However/Nevertheless/Nonetheless/Despite this و … دارند)، می‌توانند به جملات کامپلکس تبدیل شوند (با کلماتی نظیر Although/Even though/Though/Despite the fact that و ….)

🖋 بنابراین جمله‌ی گفته‌شده به جمله‌ی زیر تبدیل می‌شود که یک جمله‌ی کامپلکس است:
✅ Although it was cold and she was sick, she decided to go out.
این جمله‌ی کامپلس از دو کلاز تشکیل شده است که قابل جابجایی هستند:
1. although it was cold and she was sick
2. she decided to go out
پس جمله‌ی زیر نیز معادل آن است:
✅ She decided to go out, although it was cold and she was sick.
برای ایجاد تغییر بیشتر، می‌توان از کلمات معادل بهره برد:
✅ She went outside, although the weather was freezing and she felt unwell.
اگرچه هوا سرد بود و او مریض بود، او بیرون رفت.

2️⃣ یک مثال دیگر:
• Even though he left school at 16, he managed to become prime minister.
اگرچه او در 16 سالگی مدرسه را ترک کرد، توانست نخست وزیر شود.

در ابتدا این جمله‌ی کامپلس را به یک جمله‌ی کامپوند تبدیل می‌کنیم تا ساختار آن عوض شود:
✅ He left school at 16; nevertheless, he managed to become prime minister.
حالا با کلمات هم‌معنی در جمله تغییر ایجاد می‌کنیم:
✅ He drop out of school at the age of 16. Nevertheless, he succeeded in becoming prime minister.
او در سن 16 سالگی از مدرسه انصراف داد. با این وجود، توانست نخست وزیر شود.

🖋 در اینجا با استفاده‌ی همزمان از تغییر ساختار و تغییر کلمات، یک تغییر اساسی در جمله‌ی اولیه ایجاد شده است.

👨‍🏫 قبل از However/Nevertheless/still/Nonetheless و …هم سمی کالن و هم فول استاپ بکار می‌رود و پس از این کلمات کاما قرار می‌گیرد:
IC. Nevertheless, IC
IC; nevertheless, IC

✳️ این فقط یک مورد از روش‌های پرفریز کردن بود. پرفریز کردن حالت‌های زیادی داره، اما متأسفانه منبع مناسبی برای مطالعه نیست.