گوگل برای بدن انسان گوگل مپس می‌سازد!

شرکت گوگل در یک پروژه که توسط یک گروه بین‌المللی از دانشمندان در حال توسعه است، قصد دارد با ساخت نقشه ای از بدن انسان به سبک برنامه مشهور و کاربردی نقشه‌های گوگل یا “گوگل مپس”(Google Maps) به کاربران امکان دهد به اکتشاف در بدن انسان در سطح سلولی بپردازد.