چند کتاب خوب برای هر ویراستار

1. دستور زبان فارسی، حسن انوری و حسن احمدی گیوی
2. آیین نگارش و ویرایش، حسن ذوالفقاری
3. صرف در زبان فارسی، حسین سامعی
4. فرهنگ ادبیات فارسی، محمد شریفی
5. فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، فریبرز مجیدی
6. نکته‌های ویرایش، علی صلح‌جو
7. نگارش و ویرایش، احمد سمیعی گیلانی
8. راهنمای ویرایش، غلامحسین غلامحسین‌زاده
9. غلط ننویسیم، ابوالحسن نجفی
10. فرهنگ درست‌نویسی سخن، حسن انوری و یوسف عالی عبا‌س‌آباد
11. ترکیب در زبان فارسی، علاءالدین طباطبایی
12. واژه‌سازی و دستور، علاءالدین طباطبایی
13. واژه‌سازی در زبان فارسی، حسین سامعی
14. دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
15. دست‌نامۀ قواعد فهرست‌نویسی، ماندانا صدیق‌ بهزادی
16. شیوه‌نامۀ ضبط اعلام، ماندانا صدیق‌ بهزادی
17. شیوه‌نامۀ ضبط اعلام انگلیسی در فارسی، ماندانا صدیق بهزادی
18. برابرهای دستوری در عربی و فارسی، سید حمید طبیبیان
19. عربی در فارسی، خسرو فرشید‌ورد
20. نسخه‌پردازی و نشر، محمد سیداخلاقی
21. فرهنگ آوایی فارسی، گیتی دیهیم
22. فرهنگ مترجم، غلامحسین صدری افشار
23. مرجع‌شناسی، نورالله مرادی
24. فرهنگ اَعلام و اصطلاحات دانشنامۀ دانش‌گستر، کامران فانی
25. اَعلام شرقی در منابع غربی، صالح طباطبایی
26. مبانی زبان‌شناسی، ابوالحسن نجفی
27. درست بنویسیم، رضا بابایی
28. البته واضح و مبرهن است که…، ضیاء موحد (آموزش مقاله‌نویسی)
29. دست‌نامۀ ویرایش، بهروز صفرزاده
30. راهنمای فاصله‌گذاری در نگارش و ویرایش، سید حمید حسنی