درخصوص شکایت شهرام شیرکوند از سایت همیار پژوهش

فردی به نام شهرام شیرکوند از سایت همیار پژوهش با این ادله که نوشته گردآوری شده وی با نام “نقش انگیزش در کار مضاعف” را به نام خود و برای استفاده زده‌ایم به دادگاه کیفری شکایت کرده است. 1400 کلمه‌ای وی توسط دوستان مشابهت یابی شده که نتیجه آن در فایل زیر تقدیم می‌شود. جالب اینجاست که همشهری آنلاین از بابت انتشار مطالبش در سایت که به نوعی بازنشر آنها است تشکر کرده، اما این فرد که خود را نویسنده و پژوهشگر می‌داند آن را کاری غیر قانونی خوانده و از طریق وکیل خود شکایت کرده و شکایت دیگری مبنی بر توهین و تهمت و تهدید نیز انجام داده است. مطلب تکمیلی در خصوص سایر نوشته های این شخص به تدریج درج خواهد شد.
مطالب تکمیلی به زودی اضافه خواهد شد. 


نوشته گردآوری شده ایشان که در سمیم راستی آزمایی شده است را از اینجا ببینید.

مطالب مرتبط