تکمیلی: درخصوص شکایت شهرام شیرکوند از سایت همیار پژوهش

در خصوص شکایت شهرام شیرکوند و در مرحله دادرسی

مقاله مورد ادعای ایشان

 مطلب وبلاگ فلسفه کار و تلاش 

و وبلاگ در اندیشه پرواز که قبل از درج مقاله شیرکوند در همشهری آنلاین، در روز قبلش درج شده است.

موضوع بسیار واضح است. چه به عنوان نشر اکاذیب شکایت شده باشد چه سرقت ادبی و چه ادعای کذب این فرد در خصوص نارضایتی همشهری آنلاین از همیار پژوهش؛ مسولین رسیدگی کننده به این نکته توجه کند که مقاله مورد ادعای ایشان قبل از درج در همشهری در اندیشه پرواز و آن هم بدون نام درج شده است.

مهیار موسوی
پانزدهم تیرماه هزار و چهارصد

مطالب مرتبط