تکنیک‌های مورد نیاز برای پارافریز مقاله

🔸تغییر دادن اقسام کلمه؛
یکی از راه‌هایی که در بازنویسی متن می‌توان انجام داد، تغییر اقسام کلمه است. یعنی می‌توانید کلمات موجود در یک متن را به شکل‌هایی متفاوت درآورید تا شائبه سرقت ادبی را از بین ببرید. تبدیل صفت‌ها به حالت قیدی یا اسمی و تغییراتی از این دست در فرایند پارافریز طبیعی است.

🔹تغییر ساختار جملات؛‌
تغییر در ساختار جملات هم از جمله کارهایی است که حتما به شما کمک می‌کند تا بازنویسی درستی داشته باشید. برای مثال، بدل‌کردن جمله‌ها از حالت مجهول به معلوم یا بالعکس به‌شدت سایه اتهام سرقت ادبی را از سر مقاله‌تان کم می‌کند.

🔸بازگوکردن جملات و عبارات با زبان و ادبیات خود؛
بهترین روش بازنویسی و پارافریز مقاله این است که متنی دیگر را بخوانید و برداشت‌های خودتان را از آن به زبان و ادبیات خود در مقاله‌تان بنویسید. این کار است که موجبات نگارش متنی دست‌اول را فراهم می‌کند و در آن رد پایی از سرقت و شباهت به متنی دیگر وجود نخواهد داشت.

🔹بازنویسی مقاله دارای فواید بسیار زیادی است. زمانی که این کار را انجام می‌دهید، مشخص می‌شود که برای تحقیق و پژوهش‌تان از منابع مختلفی بهره برده‌اید و آنها را به‌خوبی درک کرده‌اید. حال به زبان خودتان، تصمیم به نگارش آنها گرفته‌اید. پارافریز باعث می‌شود تا در دام سرقت ادبی نیفتید و اعتبارتان بیهوده به‌خاطر تشابهاتی که ممکن است با متون دیگر چاپ‌شده داشته باشید، به خطر نیفتد.

مطالب مرتبط