دانلود کتاب Artificial Intelligence and Global Security: Future Trends, Threats and Considerations

Artificial Intelligence and Global Security
دانلود فایل
Artificial Intelligence and Global Security: Future Trends, Threats
and Considerations
Yvonne R. Masakowski
English | ISBN: 1789738121 | 2020 | 224 pages | PDF | 3 MB

Artificial Intelligence and Global Security: Future Trends, Threats and Considerations brings a much-needed perspective on the impact of the integration of artificial intelligence (AI) technologies in military affairs. Experts forecast that AI will shape future military operations in ways that will revolutionize warfare. That is why there is an urgent need to consider the potential ethical and moral consequences related to enabling AI to make decisions that will shape the future world.

This book masterfully presents a vision of a future that is replete with integrated networks of artificial intelligence that are designed to both defend and attack nations. Artificial Intelligence and Global Security: Future Trends, Threats and Considerations has rendered a major service to those interested in the impact of artificial intelligence technologies and their contribution to the evolution and revolution in military warfare. It also explores the implications of AI for the individual, for personal identity, for society, and global security; it examines the impact of AI on Just War Theory, and it offers diverse perspectives on the consequences of the integration of AI in our daily lives and society.

هوش مصنوعی و امنیت جهانی: روندها ، تهدیدها و ملاحظات آینده دیدگاه بسیار لازم در مورد تأثیر تلفیق فناوری های هوش مصنوعی (AI) در امور نظامی را به ارمغان می آورد. کارشناسان پیش بینی می کنند که هوش مصنوعی عملیات نظامی آینده را به طریقی شکل دهد که انقلابی در جنگ ایجاد کند. به همین دلیل است که نیاز مبرم به توجه به پیامدهای اخلاقی و اخلاقی بالقوه مربوط به توانایی هوش مصنوعی در تصمیم گیری هایی است که جهان آینده را شکل می دهد. این کتاب به طرز ماهرانه ای چشم انداز آینده ای را که مملو از شبکه های یکپارچه هوش مصنوعی است که هم برای دفاع و هم برای حمله به ملت ها طراحی شده اند ، ارائه می دهد. هوش مصنوعی و امنیت جهانی: روندها ، تهدیدها و ملاحظات آینده خدمات عمده ای را به علاقمندان به تأثیر فناوری های هوش مصنوعی و سهم آنها در تکامل و انقلاب در جنگ های نظامی ارائه داده است. این مقاله همچنین به بررسی پیامدهای هوش مصنوعی برای فرد ، هویت شخصی ، جامعه و امنیت جهانی می پردازد. این اثر AI را در نظریه Just War بررسی می کند و دیدگاه های متنوعی در مورد عواقب ادغام AI در زندگی روزمره و جامعه ما ارائه می دهد.

مطالب مرتبط