ترتیبات تقسیم سهم‌الارث – دکتر حسینی سیرت

ادامه مبحث ارث

دکتر حسینی سیرت در این گفتار به تشریح ترتیبات تقسیم سهم‌الارث می پردازد. این ویدیو به سفارش دانشجویان رشته حقوق ساخته شده است. جهت ارتباط با دکتر سید‌ ابوالفضل حسینی سیرت با سایت همیار پژوهش تماس بگیرید.www.hamyaar.ir

 

 

مطالب مرتبط