کنفرانس “تقدس در تضاد: مخالفت ها، درون و میان ادیان”

با نگاه به تاریخ بشریت، منازعات گروهی مشخصی که ماهیت درونی آنها مذهبی بوده‌اند شناخته شده است و این مخالفت‌ها با اصطلاحات هنجاری همچون درست و نادرست،‌ سنتی و روشنگر، عقیده‌ درست و ارتداد،‌ مقدس و کفرآمیز و یا موهن به مقدسات بیان شده‌اند.
تقابلاتی که مسائل مذهبی تحریک‌کننده آنها بوده‌اند،‌ دیدگاه‌های ایدئولوژیکی و حقایق روزمره‌ مردم را شکل داده‌اند که اغلب باعث ایجاد تضادهای عمیق،‌ برخوردهای خشن،‌ نبردهای وحشیانه که قرن‌های متمادی می‌توانند ادامه یابند بوده‌اند. محققین و پژوهشگران دانشگاهی می‌توانند نقش به سزائی در واکاوی ابعاد این منازعات و پیدا کردن راه حل آنها داشته باشند.

در این کنفرانس از محورهای علوم انسانی و علوم اجتماعی چون انسان شناسی ، اقتصاد ، تاریخ ، حقوق ، فلسفه ، علوم زبان ، علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی استقبال می شود.
🔸 زمان: 28 الی 30 ژوئن 2018
🔹 مکان: مرکز مطالعات دینی (CRS)، دانشگاه اروپایی مرکزی، بوداپست، مجارستان
منبع: IRIC

سایت کنفرانس

مطالب مرتبط